ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร.23 ปัตตานี ฝึกอบรมสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

          สพร.23 ปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ภายใต้นโยบาย"สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่าให้ ด้วยรักจากใจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน" โดยการเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานในระบบ แรงงานอิสระ และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 26 คน ฝึกระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค., 1-2 ก.พ. 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี