ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.วธ สั่งเข้มเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนาในแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ เน้นรับมือทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ – หอสมุด – อุทยานประวัติศาสตร์ – หอจดหมายเหตุย้ำเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรค

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุการณ์พบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และติดเชื้อจำนวนมาก ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(2019-nCoV) ตามหน่วยงาน แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั่วประเทศ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งหอศิลป์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเน้นย้ำมาตรการทำความความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ อย่างละเอียด ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณประตูทางเข้า – ออก และตามจุดต่างๆ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน การติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวในสถานที่จัดงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นแหล่งชุมนุมคนจำนวนมากอีกด้วย อาทิ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม และสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ วธ. ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป เป็นต้น
          นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 10 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 12 แห่ง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 11 แห่ง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค.๖๒ - ธ.ค.๖๒) จำนวนกว่า ๓ ล้านคน/รูป เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีผ่านมาร้อยละ ๘.๓๐ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) และลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างรอบคอบได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของวธ. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอีกด้วย