ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ.ระดมเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ LUF-60 – รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เตรียมปฏิบัติการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขต กทม.และปริมณฑล

          วันนี้ (28 ม.ค.63) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละพื้นที่ สั่งการ ปภ. ระดมเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำและรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง จำนวน 56 คัน เตรียมพร้อมปฏิบัติการลดฝุ่นละอองในเขต กทม. และปริมณฑล
          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยด่วน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยของ ปภ. รวมกว่า 56 คัน เข้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ปภ. ได้นำชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะทางไกล LUF-60จำนวน 38 คัน และรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 18 คัน จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 แห่ง เข้าประจำจุดระดมทรัพยากร (Staging Area) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เพื่อเตรียมพร้อมรับภารกิจปฏิบัติการลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ซึ่งหากสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในระดับ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมนำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับการประสาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่