ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วศ. หารือ มรภ.อุดรธานี มุ่งขับเคลื่อน NQI ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

          สัปดาห์ที่ผ่านมา นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือร่วมกับ รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยได้หารือความร่วมมือการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ การพัฒนาบุคลากรด้าน NQI ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตด้านการแข่งขันในตลาดโลกและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการยุวชนสร้างชาติ ซึ่งประกอบด้วยโครงการยุวชนอาสา โครงการบัณฑิตอาสา และโครงการยุวชน Start up