ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงาน กปร. ชวนน้องๆ อุดมศึกษาขึ้นเหนือ ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ในโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)” รุ่นที่ 10 “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”

          สำนักงาน กปร. ชวนน้องๆ อุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ ในโครงการ "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)" รุ่นที่ 10 "เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน"
          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอเชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน เรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 – 25 ปี รวมทีมในสถาบันเดียวกันให้ได้ทีมละ 4 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม พร้อมทั้งสามารถร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
          หลังจากเข้าค่ายแล้วจะมีกิจกรรมการประกวดผลงานของน้องๆ เยาวชน ในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม นำแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง เพื่อรับถ้วยรางวัล "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ" และทุนการศึกษารวมเป็นรางวัลมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท
          ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดของโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ
          ได้ที่ www.rdpb.go.th
          โทรศัพท์ 092-854-5298, 096-769-9182 และ 089-956-2241
          Email : rdpbcamp10@gmail.com
          สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กุมภาพันธ์นี้
          Link :
          http://www.rdpb.go.th/th/Training/rdpb-camp-c251/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-rdpb-camp-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-10-v9548?fbclid=IwAR30Fu8S-pA7Tk_4hmJpt_ewkW29nh9X8bGuhxUNhysiIKk3zZEmIWjjjMw