ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทีเซลส์ จับมือ มน. ขับเคลื่อน “โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลินิก”

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับทดสอบกับโครงการ สมัครเข้าร่วม "โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลินิก" เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สามารถขยายโอกาสทางการตลาดสู่อาเซียน หรือ การแข่งขันในตลาดสากล พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิผล โดยทีเซลส์ให้การสนับสนุนค่าทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 90% ของค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 350,000 บาท) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563