ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ไฮไลค์ เอเจนซี่ จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2020 แด่ผู้บริหาร บ.เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

          คุณชานน สัมพันธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮไลค์ เอเจนซี่ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะในเครือ ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นนอล โดยมี คุณระพีพรรณ พันธุ์พฤกษ์(คนแรกจากซ้าย) Brand & Channel Manager และคุณณัชพัณณ์ อภิชัยศรีเจริญ(ที่2จากซ้าย) Assistant Brand & Channel Manager เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ดิ ออฟฟิศ แอต เซ็นทรัลเวิร์ด