ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: งานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มเพื่อน วปอ. 49

          กลุ่มเพื่อนๆ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 49) จัดงานสังสรรค์พบปะประจำปี
          โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ประเสริฐ วรปัญญา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองมาคอนเทรคเตอร์ จำกัด, ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, ประมินทร์ พันทวีศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด, วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) สมาชิกวุฒิสภา, ณรงค์ กลั่นวารินทร์ (ซ้ายสุด) อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง, พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัทไทยฟ้า (2511) จำกัด, กรรมการบริหารหอการค้าไทย-จีน และเพื่อนๆ วปอ 49 เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์