ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เขตบางคอแหลมตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

          นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กล่าวว่า ตามที่ประชาชนแจ้ไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระรามที่ 3 ตามแนวถนนและบนสะพานลอยข้ามทางแยก อยู่ในสภาพดับชำรุดเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระรามที่ 3 อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักการโยธา กทม. ซึ่งสำนักงานเขตฯ มีหนังสือประสานสำนักการโยธา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป