ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อยากเป็นไกด์ ไปสมัครกันเลยจ้า…อบรมมัคุเทศก์ทั่วไป ม.สวนสุนันทา 2563

          รับสมัคร...
          อบรมมัคุเทศก์ทั่วไป ม.สวนสุนันทา 2563
          บัตรเงิน รุ่น 1 หลักสูตรใหม่
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25 เม.ย. 63
          เรียนตั้งแต่ 2 พ.ค.-31 ก.ค. 63
          รับจำนวน 80 คน
          วุฒิปวส.ขึ้นไป
          สอบถามเพิ่มเติมโทร/ไลน์ 0918820049, 081-6448199