ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ร่วมกับศูนย์ทดสอบฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 15 คน ในการทดสอบฯ ภาคความรู้ครั้งนี้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) ไปใช้ในการทดสอบฯ เป็นครั้งแรกตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ