ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ แนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการแนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 จำนวน 15 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 13 คน พร้อมทั้งติดตั้งระบบการทดสอบฯ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ