ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ ภาคความรู้ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร”

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing system) ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จำนวน 74 คน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ภาคความรู้ในครั้งนี้ จะนัดหมายเข้ารับการทดสอบฯ ภาคความสามารถในลำดับต่อไป