ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซ่อมแซมคันทางแก้ปัญหาผิวจราจรซอยสุวินทวงศ์ 42 ทรุดตัว

          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยกรณีเกิดเหตุผิวจราจรในซอยสุวินทวงศ์ 42 ทรุดตัวว่า การทรุดตัวของถนนบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 42 เขตหนองจอก เกิดจากสภาวะภัยแล้งและระดับน้ำในคลองลดลง ส่งผลให้น้ำหนักของน้ำที่กดทับบริเวณฐาน slope คันทางหายไป คันทางจึงเคลื่อนและทรุดตัวลงคลอง อย่างไรก็ตาม สนย. ได้เร่งซ่อมแซมคันทาง โดยในเบื้องต้นได้ตอกเสาเข็มไม้เพิ่มเสถียรภาพคันทางและถมดินพร้อมบดอัด เพื่อให้สามารถใช้ทางสัญจรได้สะดวก จากนั้นจะแก้ไขด้วยการเสริมเสถียรภาพคันทาง เช่น การป้องกันลาดตลิ่ง (slope protection) และจัดซ่อมผิวจราจรตามมาตรฐานงานทางต่อไป ขณะเดียวกันได้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพผิวจราจรถนนสายต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ กทม. โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยตรวจสอบถนนเลียบคลอง หากพบผิวจราจรแตกหรือถนนจุดใดมีความเสี่ยง เช่น มีความชันและตลิ่งค่อนข้างสูง จะนำเข็มไม้มาทำเขื่อนป้องกันและจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้วิ่งผ่านในถนนเส้นดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง