ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. ร่วมจัดกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ ผ่านกิจกรรม สถานีสีเขียว : วว. ชวนเด็กไทยร่วมใจรักษ์โลก ในงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ภายใต้แนวคิด "นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว" ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ "BCG" ของ กระทรวง อว. ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานพันธมิตรบนถนนโยธีและถนนพระราม 6 โดย วว. นำกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ "BCG" โดยเฉพาะเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวข้องที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ อาทิ การจัดการขยะชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการระบายสีถุงผ้ารักษ์โลก ซึ่งน้องๆจะได้ฝึกพัฒนาการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติจริง และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกจาก วว.