ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศใน รพ.สังกัด กทม. – จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในพื้นที่เสี่ยง

          นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวตามที่ www.airvisual.com รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลกและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษแบบเรียลไทม์ ซึ่งกรุงเทพฯ อยู่ในลำดับที่ 4 ของโลก โดยมีค่าฝุ่นอยู่ที่ 180 US AQI ว่า สนพ. ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคที่อาจมีสาเหตุจากฝุ่นละออง อีกทั้งได้สั่งการให้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่โรงพยาบาลตากสิน ในวันจันทร์และวันอังคาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในวันพุธ และโรงพยาบาลกลาง ในวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น. เพื่อให้คำปรึกษาและนำไปสู่การรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันได้เปิดสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ โทร.1646 บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละออง ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานต่อไปยังศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อนัดพบแพทย์ พร้อมจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศออนไลน์ ผ่านเพจของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงผลิตชุดความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและวิดีโอคลิป เผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักอนามัย กทม. และสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในด้านวิชาการและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5
          ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการปฏิบัติตน หากอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 สูง ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ที่มีปัญหาในโรคทางเดินหายใจ หรือมีโรคประจำตัว ผู้ที่ทำงานในที่กลางแจ้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณ PM 2.5 มากกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกไปกลางแจ้ง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที
          นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่าสนอ. ยังได้เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยในสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ได้ให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลตนเองจากภัยหรืออันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเฝ้าระวังติดตามเป็นพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงเด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และหญิงตั้งครรภ์ ส่วนในสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานมากกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และอาสาสมัครสาธารณสุขจะให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก อยู่ในระดับ 50 - 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ รวมทั้งจะติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก อยู่ในระดับ 76 - 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วัน