ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณ แต่งตั้งดารา ศิลปินจิตอาสา ทูตพระพุทธศาสนารณรงค์ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ 8 ม.ค.63 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีมติเลือกแต่งตั้ง ดารา ศิลปิน คุณภาพ ระดับประเทศ อาทิ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, โชค บูลกุล ,สู่ขวัญ บูลกุล, เจษฏา สุขทรามร, พล ตัณฑเสถียร, ป๊อด ธนชัย, ปาน ธนพร, เบิ้ล ปทุมราช, เต๋า ภูศิลป์, ออฟ อัครพล, ฝ้าย ณัฏฐพัชร์, ภัทร ฉัตรบริรักษ์, ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ และ อีกมากมาย ทำหน้าที่ทูตพระพุทธศาสนา ในโอกาส 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำวาระปี พ.ศ. 2563-2564 ทั้งนี้ ทูตพระพุทธศาสนาที่ได้รับเลือกทั้งหมด ทำหน้าที่รณรงค์การจัดงานฉลอง 150 ปี ชาตกาล ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันเจริญสมาธิ สู่สันติภาพโลก พร้อมกัน เป็นเวลา 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ในวัน ชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต คือวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. เป็นต้นไป รวมถึงร่วมถ่ายทอดอัลบั้มธรรมคีตา (เพลงธรรมะ) การกุศล ในชื่อชุด มั่นคงในธรรม มีทั้งหมด 15 คีตธรรม โดยมุ่งหวังให้คีตธรรมในอัลบั้มนี้ เป็นผลงานร่วมสมัย เพื่อสืบสานมรดกธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ดำรงอยู่ และขยายผลแก่ผู้ที่สนใจไปในวงกว้างทั้งภายในประเทศจนถึงระดับสากล 
          นอกจากนี้ ทางด้านกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดปทุมวนารามจัดงานงานฉลอง 150 ปี ชาตกาล และพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) วันที่ 17-20 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ประชาชน และให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติบูชา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต โดย ผู้ที่สนใจร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัดปทุมวนาราม โทร. 02-251-6469 หรือที่ แฟนเพจวัดปทุมวนาราม รวมทั้งสามารถติดตามธรรมคีตาอัลบั้ม ชุด "มั่นคงในธรรม" ได้ที่ Youtube ได้ตลอดปี 2563 จนครบ 15 บทคีตธรรม และสามารถดาวน์โหลดได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง iTunes, Apple Music, Spotify, JOOX รวมถึง Music Streaming โดยสามารถ ติดตามกิจกรรมของเหล่าศิลปินและจิตอาสาของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ได้ที่แฟนเพจ bualoyteamwork