ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ (ที่ 4 จากขวา) และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสักการะพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ศรีลังกา ซึ่ง EXIM BANK ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้