ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

          ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
          ณ ภายในบริเวณสถานสงเคาระห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
          - เล่นเกมชิงรางวัล
          - สนุกกับเครื่องเล่นกลางแจ้ง
          - พบกับศิลปิน เอ อภิรักษ์ ไมค์ทองคำ และใบเฟิร์น สุทธิยา ไมค์ทองคำ
          ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น.