ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะบัณฑิตวิทยาการจัดการ

          สุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ชินสุวรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และท่านอื่นๆมาร่วมประชุม