ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ร่วม ก.คมนาคม

          องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี พุทธศักราช 2563 จัดโดยกระทรวงคมนาคม สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้จัดเตรียมชุดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 63 รูป ในการนี้ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนคู่ขนานด้านหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ