ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อ.ส.ค.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

          ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร