ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมตั้งจุดบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์

          นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมตั้งจุดบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 สนพ.กำแพงเพชร ให้บริการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และตั้งจุดบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร