ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พีทีที สเตชั่น จ.เชียงราย ร่วมโครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย” ปีที่ 3

          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ศิริสัจจวัฒน์ ผู้แทนบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ นางศิวาภรณ์ โยริยะ และนายธนรักษ์ จอมกัน ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม จ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ "จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย" ปีที่ 3 ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) บจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม จ.เชียงราย โดยสถานบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ได้ เปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันฯ ให้เป็นของชุมชนที่ได้นำสินค้าแปรรูปจากยางพาราเข้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และช่วยเพิ่มรายได้ อีกทั้งลดรายจ่ายในการหาพื้นที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ (Living Community) ที่พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า บริการ ความเป็นอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน