ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สัมมนาขับเคลื่อนแรงงานไทย

          ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี" โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จิตติเทวี ตติยรัตน์ ที่ปรึกษา ณรงค์ รัตนากุล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ และ ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ ประธานกรรมการ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน