ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: FinnVerr คว้าอันดับ 1 “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. (ที่ 5 จากขวา) และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในโครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย" (Smart Living) ซึ่งกคช.จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม FinnVerr คว้าเงินรางวัล 150,000 บาท และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุมูลค่า 3,000,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมKeyhomechecker และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม MERLINUM โดยแนวคิดต่างๆจะได้ถูกนำไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช.ในอนาคต