ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอสเอสไอกระชับสัมพันธ์สื่อมวลชนท้องถิ่น มอบวัสดุซ่อมแซมโรงเรียน-อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี

          นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้พัฒนาทักษะกีฬาให้กับนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยมี ร.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมพาชมอาคารเรียน และแปลงเกษตรของโรงเรียน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน