ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัย

          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นางสาวทักษภร เสรีชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจร มูลนิธิ หน่วยกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน 52 คน