ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน" ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ (ชั้น 3) อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน" ในครั้งนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ได้สนับสนุนบริการจุดที่พัก พร้อมที่จอดรถเพื่อรองรับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้
          - ภาคเหนือบน : สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่, สวนป่าทุ่งเกวียน จ.ลำปาง, สวนป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จ.ลำปาง
          - ภาคเหนือล่าง : สวนป่าแม่ละเมา – แม่สอด จ.ตาก
          - ภาคกลาง : สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี, สวนป่าองค์พระ จ.สุพรรณบุรี และสวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สวนป่าสมเด็จ1 จ.กาฬสินธุ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าด่านขุนทด จ.นครราชสีมา, สวนป่าคอนสาร จ.ชัยภูมิ, สวนป่าพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และสวนป่ามุกดาหาร จ.มุกดาหาร
          - ภาคใต้ : สวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่
          สำหรับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง ยกเว้นค่าบัตรผ่านประตูสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563