ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: QTC รับรางวัลเกียรติคุณ SDC ประจำปี 2562

          นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ (ขวา) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition (SDC) ประจำปี 2562 โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในงาน Sustainability Disclosure Award 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อเร็วๆนี้