ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับ 2 รางวัล “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ประจำปี 2562

          นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 2 รางวัล ในประเภท "สำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี รางวัลระดับเงิน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา รางวัลระดับทองแดง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน อาทิ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพิชัย ถมปัทม์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี และนายประกาศิต ปริมา หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562