ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.วางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

          นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และ 6) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดมาตรการเสริมด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน จัดตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และกรณีมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตให้วัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ รวมถึงยกย่องสนับสนุนสำนักงานเขตที่มีสถิติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น นอกจากนั้น กทม. จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน จำนวน 11 จุด ประกอบด้วย บริเวณถนนเข้า - ออกเมือง จำนวน 7 จุด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก กม.5+200 ถ.เทพรัตน์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กม.12 ถ.พระราม 2 (ฝั่งขาออก) บริเวณใต้สะพานข้ามแยก ถ.พุทธมณฑล สาย 3 และบริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ถ.บรมราชชนนี (ขาออก) 
          บริเวณใต้สะพานกลับรถ แยกมหานคร สถานีรถไฟดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต (ขาออก) หน้าสำนักงานเขตหนองแขม ถ.เพชรเกษม หน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง และบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 4 จุด ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ตลิ่งชัน) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ปิ่นเกล้า) ถ.บรมราชชนนี สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)