ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทำไมต้อง Re-Skill และUp-Skill? ม.ศรีปทุม ชลบุรี มีคำตอบ

          โครงการ up skill ครูอาชีวะพันธุ์ใหม่ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรอาจารย์ฝ่ายแนะแนวคุณภาพ แบบตรงเป้า โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์แนะแนวจากวิทยาลัยทั่วภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง up skill ครูอาชีวะพันธุ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี คณะกรรมการ EEC HDC ที่ทำเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมกับทีมคณาจารย์ทั้ง 7 คณะ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรียังมองไปถึงอนาคตของเด็กๆอาชีวะที่เรียน และกำลังจะจบการศึกษา
          Re-Skill, Up-Skill ที่ถูกพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาบุคคล ภายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทุกคนถูกบังคับให้ยังต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างทักษะใหม่ และเสริมทักษะเดิมคือสิ่งที่สำคัญ ในโลกที่อะไรต่างล้วนเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม Re-Skill คือการสร้างทักษะใหม่ๆ ที่ตอบรับกับโลกในปัจจุบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านดิจิทัล และการทำงานกับข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data และการ Up-Skill คือการเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ ให้ยังสามารถใช้กับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากแล้วก็คือการปรับใช้ดิจิทัลให้เข้ากับทักษะที่มีอยู่ หรือการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทำให้การเรียนรู้ทุกวันนี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ในทุกธุรกิจ และในทุกองค์กร