ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์คลองบางหลวง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          รายละเอียดเกณฑ์การประกวด
          งานประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์คลองบางหลวง" สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์คลองบางหลวง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          วัตถุประสงค์
          เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และเสน่ห์คลองบางหลวง แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตภาษีเจริญเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
          คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
          1.ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
          2.ประเภทประชาชนทั่วไป
          วันที่และเวลาในการประกวด
          วันที่ 12 มกราคม 2563
          08.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน ณ กองอำนวยการกลาง วัดกำแพงบางจาก
          (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน)
          09.00 – 15.00 น. ถ่ายภาพในพื้นที่ตลาดริมคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์
          กิจกรรมประกอบการถ่ายภาพ
          10.00 น. – เด็กกระโดดน้ำในคลองบางหลวง
          11.00 น. – การแสดงกระตั้วแทงเสือ
          14.00 น. – การแสดงหุ่นละครเล็ก บ้านศิลปิน
          12.00 – 16.00 น. ส่งภาพให้กับกองประกวด
          วันที่ 13 มกราคม 2563
          08.00 – 15.00 น. กรรมการคัดเลือกภาพ
          วันที่ 18 มกราคม 2563
          11.00 – 12.00 น. ประกาศผลการคัดเลือก ณ วัดกำแพงบางจาก และ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด
          กติกาและเงื่อนไขการประกวด
          1.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่ตลาดคลองบางหลวง วัดคูหาสวรรค์ และวัดกำแพงบางจาก ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งถ่ายภาพโดยช่างภาพที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ "เสน่ห์คลองบางหลวง" เท่านั้น
          2.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ที่มีขนาดต่ำสุด 12 ล้านพิกเซล 4000 x 3000 พิกเซล
          3.ผู้เข้าประกวด สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้สูงสุด ท่านละ 5 ภาพ
          รางวัลการประกวด
          1.ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
          รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
          2.ประเภทประชาชนทั่วไป
          รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
          หมายเหตุ ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
          สมัครเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์
          Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/g1KMriuNQB9crdaa6