ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ก.แรงงาน ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนุนประกอบอาชีพ”

          ก.แรงงาน เดินหน้าฝึกอาชีพ ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่างประชารัฐมืออาชีพ เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ออมสินทุ่มงบให้ทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 นำร่อง 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก และพะเยา
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับธนาคารออมสิน เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมช่างชุมชนหรือช่างอเนกประสงค์ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
          วันนี้ (16 ธ.ค. 62) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ผอ.สพร. 13 กท.) กล่าวว่าได้จัดให้มีการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพภาคบริการ กลุ่มอาชีพการบริหารและจัดการเชิงธุรกิจ สาขาการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นที่ 2 โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด ความรู้ทางการเงิน รวมถึงหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
          นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผอ.สพร. 13 กท. กล่าวต่อว่าสถาบันฯ ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน และได้รับการตอบรับจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการเปิดฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 36 คน รวมทั้ง 2 รุ่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63 คน และคาดว่าผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละสาขาอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการรับผิดชอบการฝึกอบรมของ สพร. 13 กท. จะให้ความสนใจในการต่อยอดเพื่อประกอบธุรกิจ ติดต่อขอเข้ารับฟังการให้ความรู้ทางการเงินและเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงินแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อไป
          ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานครได้ที่ธนาคารออมสินทั่วกรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2390 0261 ต่อ 102 และ 103 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผอ.สพร. 13 กท. กล่าวทิ้งท้าย