ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“เนย-แจม” ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เล็งเห็นศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่14 และวันอาทิตย์ที่ 15ธันวาคม 2562ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) โดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย และสองสาว เนย วรัฐฐา อิมราพร -แจม ชรัฐฐา อิมราพร ที่มาสร้างสีสัน และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆภายในงาน
          พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เผยว่า งาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถมีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน โดยมาในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย / ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ โดยบุคคลตัวอย่าง ได้แก่ นายคำรณ มะนาวหวาน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, นางสาวปิยะพร ศิลปาจารย์ ผู้พิการทางการได้ยิน, นายสุนทร งามเกิดศิริ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย,นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ "น้องธันย์" เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความสุขคนไข้ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ นายดำเกิง มุ่งธัญญา "ครูไอซ์" ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย การแสดงความสามารถพิเศษทางด้านอาชีพของคนพิการ อาทิ การแสดงดนตรี โดย นางสาวอุไร มณีศรี ผู้พิการทางการมองเห็น อีกทั้ง การแสดงจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชวิถี บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, การแสดงจากโรงเรียนศรีสังวาลย์,การแสดงจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ, การแสดงวงดนตรีและนักร้องจากกรมดุริยางค์ทหารบก,กองดุริยางค์ทหารเรือ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ และกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การแสดงจากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ การแสดงจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, การแสดงจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์,การแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร การแสดงจากโรงเรียนประชาบดี การแสดงจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การแสดงจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย การแสดงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (บ้านชวนชื่น)
          นอกจากนี้ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น และการเชิญหน่วยงาน สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ และผู้ร่วมงานที่สนใจ อีกด้วย" 
          ทางด้านสองสาว เนย -แจม ที่มาร่วมพิธีเปิดงาน"มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ" พร้อมสร้างสีสันโชว์ร้องเพลงบนเวที และเดินเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ พร้อมกล่าวว่า"สำหรับการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม อยากให้คนไทยทุกคนได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้พิการอย่างต่อเนื่องค่ะ"