ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯเป็นประธานเปิดงานโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

          พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ" โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) เมื่อเร็ว ๆ นี้

          บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

          1. คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
          2. คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
          3. ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
          4. พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
          5. พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
          6. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
          7. คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
          8. คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย