ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

           ขอแสดงความยินดีกับ นายอุกฤษฎ์ เวยสาร นายศิริโชค แสนละมุน นายพลวัต ผิวใบคำ และนายศุภากรณ์ ศริวาท นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุดอันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษาในการแข่งขันขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22/2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด