ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบภาคความรู้

          วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑" ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน ๓๓ คน ผู้ผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๓๓ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงได้นำผู้เข้าทดสอบฯ เข้าทดสอบ "ภาคความรู้" E-testing กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการตามหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการทำงานหลังการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเสร็จสิ้นลง