ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จิตเวชโคราช จัด 3 กิจกรรมพิเศษ “สืบสานความดีตามรอยพ่อ”เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สร้างความสุขใจ ไม่หยุดทำดี

          รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ จัด 3 กิจกรรมพิเศษ ส่งเสริมการสร้างสุขจากการสืบสานทำความดีตามรอยพ่ออย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตทุเลาแล้วเขียนบันทึกความดีตนเองเพื่อติดบนต้นไม้ของพ่อ ฟื้นฟูจิตใจสร้างความรู้สึกมีคุณค่า เปิดรับสมัครบุคลากรรพ.และครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เป็นกรณีพิเศษ และรับบริจาคถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยและปฏิทินเก่าให้ผู้พิการทางสายตาโดยจะเปิดรับจนถึงสิ้นเดือนนี้ 
          เช้าวันนี้ ( 13 ธันวาคม 2562 ) ที่ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาล(รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทันตแพทย์หญิงกิติมา ลี้สุรพลานนท์ รองผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตสงบแล้ว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในกิจกรรมงานสานความดีตามรอยพ่อ ซึ่งรพ.จิตเวชฯจัดขึ้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดงานมีการจัดโรงทานบริการอาหารให้ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก มีดนตรีจิตอาสาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์คิดถึงพ่อ สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และมีน้ำสมุนไพรต้านเศร้าคือน้ำอัญชัน-ตะไคร้ ให้บริการประชาชนฟรีด้วย
          ทันตแพทย์หญิงกิติมา กล่าวว่า ในการสานความดีตามรอยพ่อในครั้งนี้ รพ.จิตเวชฯได้จัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ 3 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างความสุขใจที่ง่ายที่สุดจากการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสุขนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรทุกคน กิจกรรมแรกคือ การสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยต่างๆในรพ.และอาการทางจิตสงบดีแล้ว เขียนบันทึกความดีของตนเองที่ผ่านมาและความดีที่ตั้งใจจะทำต่อไป ลงในแผ่นกระดาษเพื่อนำไปติดบนต้นไม้ของพ่อร่วมกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยด้วย ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก การเขียนความดีจะเป็นการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม กระตุ้นให้ผู้ป่วยจิตเวชเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดเป็นความภาคภูมิใจและความสุขใจ เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ำกว่าประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผลมาจากโรค ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองนี้ เป็นปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับความสุขความพึงพอใจในชีวิต และป้องกันความเครียดได้ ทั้งนี้ต้นไม้ของพ่อจะตั้งไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โดยจะให้เขียนไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 จากนั้นจะรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นแผนที่เส้นทางความดี ส่งเสริมการทำดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมสุขภาพใจของประชาชนทุกกลุ่ม ให้เกิดความสุขใจ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพกายดีตามไปด้วย 
          กิจกรรมที่ 2 คือ การส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นจิตอาสา โดยเปิดลงทะเบียน ให้บุคลากรของรพ.จิตเวชฯทุกคนทุกระดับ พร้อมสมาชิกในครอบครัว สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อส่งเสริมในด้านการสร้างความดี เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นวิธีการสร้างความสุขให้บุคลากรและครอบครัวและสังคมโดยรวมได้อย่างดี เปิดรับสมัครวันนี้วันเดียวตั้งแต่เวลา 8.30-14.00 น. จากนั้นจะรวบรวมรายชื่อส่งมอบให้ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานต่อไป 
          กิจกรรมที่ 3 คือการเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้แล้วจากประชาชน คือถุงผ้าใหม่หรือที่ใช้แล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชยืมใส่ยากลับบ้าน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยเปิดรับบริจาคไม่จำกัดวันและเวลา และรับบริจาคปฏิทินเก่าทุกชนิดให้ผู้พิการทางสายตา โดยมีตู้รับบริจาคที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกโอพีดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งมอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปรีไซเคิล ทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์ ให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ประชาชนที่สนใจจะร่วมบริจาคสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0-4423-3999 ในวันและเวลาราชการ ทันตแพทย์หญิงกิติมา กล่าว