ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เยี่ยมชมอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน

          สธน อัศวสันติ (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) หัวหน้าโครงการ The Eco Knowledge Program บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือยูวี ให้การต้อนรับ คณะนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมให้ข้อมูล เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์