ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มท. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 2562 วันที่ 15-17 ธ.ค.62 ที่ จ.เชียงใหม่ ยกระดับการพัฒนาศักยภาพ USAR Team ตามมาตรฐาน INSARAG

          ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNOCHA-ROAP) กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ.2562 ตามมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG Asia – Pacific Regional Earthquake Response Exercise : ERE 2019) โดยมีทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ และหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย และกว่า 16 ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
          การฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว จะจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยดำเนินการฝึกซ้อมแผนตามบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise) ตามมาตรฐาน INSARAG เพื่อทดสอบการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับชาติของประเทศไทยในด้านประสานการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ