ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร.7 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

          สพร.7 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ ในประเด็นการจัดงานในปีนี้คือ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leave no one behind) โดยทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ ได้มีกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 12 คัน ให้แก่คนพิการและครอบครัว ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าศูนย์ Otop Center อ.เมือง จ.อุบลฯ มีคนพิการทุกประเภทและบุคคลทั่วไปมาร่วมงาน จำนวน 600 คน