ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21ภูเก็ต ร่วมงานวันดินโลกประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ ทรงพระราชทานแนวคิด "เกษตรทฤษฎีใหม่" ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล จนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก โดยก่อนเปิดงาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าฯ นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกันกล่าวสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
          ภายในงาน สถาบันฯ ได้จัดแสดงสาธิตอาชีพการผสมเครื่องดื่ม ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ในวันดินโลก ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต