ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเต๊ะ สะพานหิน ภูเก็ต

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการเพ้นผ้าปาเต๊ะ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม ให้กับผู้ที่สนใจจำนวน 25 คน ในการนี้นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นประธานเปิดฝึกอบรมและให้แนวทางในการประอาชีพการเพ้นผ้ารวมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่วยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ(สะพานหิน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต