ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: PHOL รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืนปี 2562 ในงาน SET Awards 2019

          คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL รับโล่เกียรติคุณรางวัล "หุ้นยั่งยืน" ในฐานะที่ PHOL ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2019 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้