ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

          นางอลิซาเบธ ธีส ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ และ นายโจนาธาน ชวิมเมอร์ กรรมการบริหาร บริษัทบีไอเอสบี จำกัดต้อนรับ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมคณะจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 35 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยได้เรียนรู้แนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หรือ VRV System ของไดกิ้น (Daikin) ที่ติดตั้งภายในอาคารทั้งหมด โดยมีใช้ทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled) และระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled) ส่วนรูปแบบของคอยล์เย็นภายในอาคารใช้รูปแบบCassette type ที่สะดวกต่อการบำรุงรักษา และรุ่น Air Handling Unit ที่สามารถทั้งเติมอากาศบริสุทธิ์และฟอกอากาศด้วยในตัว ซึ่งระบบนี้สามารถกรองฝุ่นขนาด PM2.5 และยังช่วยลดมลภาวะฝุ่น PM2.5 ในอากาศได้ประมาณ 90% ของปริมาตรอากาศภายในอาคารทั้งหมด รวมถึงป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM2.5เข้ามาภายในอาคารได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถหมุนเวียนพลังงานโดยนำความร้อนจากคอยล์ร้อนของระบบปรับอากาศมาอุ่นน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการซึ่งระบบทั้งหมดจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบควบคุมส่วนกลางของไดกิ้น โดยโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยที่ได้นำระบบปรับอากาศนี้มาใช้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน