ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผนึกกำลังแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก เดินหน้าป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์เห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์

          สมาชิกของสหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (International Alliance for Responsible Drinking: IARD) ร่วมมือกับ Facebook (รวมถึง Instagram) Snapchat และ YouTube เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรายแม้แต่รายที่เล็กที่สุดสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์เห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์

          คัดกรองอายุอย่างเข้มงวดมากขึ้น 

          เราผนึกกำลังเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์เห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ร่วมมือกันสกัดผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ไม่ให้เห็นโฆษณาเบียร์ ไวน์ และสุรา ไม่ว่าผู้เยาว์กลุ่มนี้จะกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม

          สมาชิกของ IARD ใช้ระบบคัดกรองอายุผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อรับประกันว่าโฆษณาจะเข้าถึงผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายเท่านั้น

          เราเดินหน้าปกป้องผู้เยาว์และจะใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรับประกันว่าสื่อหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะได้รับการเผยแพร่อย่างมีความรับผิดชอบบนโลกออนไลน์ และความร่วมมือนี้จะขยายความครอบคลุมไปยังส่วนอื่น ๆ เช่น การโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์

          ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถบล็อกโฆษณาจากผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุรา

          เราต้องการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกได้ว่าอยากเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์หรือไม่ เพราะการเคารพความพึงพอใจส่วนตัวของผู้ใหญ่และความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและสำคัญไม่น้อยไปกว่าการป้องกันผู้เยาว์ไม่ให้เห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์

          ความร่วมมือของเราเพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบก้าวหน้าไปมาก แต่งานของเราก็ยังเหลืออีกเยอะ เราขอเชิญชวนให้แพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายอื่น ๆ มาร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความสามารถในการเข้าถึงของทุกฝ่ายเพื่อจัดการกับปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายทุกรูปแบบ

          หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

          สหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (IARD) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำทั่วโลก ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการดำเนินงานของเรา สามารถดูได้ที่ www.iard.org

          สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดข่าวได้ที่ https://iard.org/press

          โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/715226/IARD_Logo.jpg