ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2562

          นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดชุมชนในบริเวณถนนพระราม 3 ซอย 64 พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงและยาสามัญประจำบ้านเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับชาวชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ ณ บริเวณที่ทำการ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้