ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มูลนิธิ EDF ประชุมสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนนักเรียนหญิงยากจน

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา และนายวิจิตร นิลผาย (ขวาสุด) ผู้จัดการระบบงานสารสนเทศ ถ่ายภาพกับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) นำโดยนางเจนนิเฟอร์ สปาร์คส (ซ้ายสุด) และนางลอร์ร่า กัฟเฟย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานร่วม และนางซินดี้ ช็อทลิฟฟ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานฝ่ายทุนการศึกษา ในโอกาสประชุมหารือการทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนร่วมกัน ณ สำนักงานมูลนิธิ
          ทั้งนี้สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในประเทศไทยผ่านมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงที่ยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 375 คน เป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา รวมถึงทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน โดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ซึ่งการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย